Půjčovna trekových bruslí pro bruslaře a tanečníky na bruslích

Chcete si vyzkoušet bruslení a nemíníte současně investovat do trekových bruslí a potřebného vybavení? Přijďte si půjčit trekové brusle včetně chráničů k nám.
Stačí jen zavolat a zjistit, zda jsou pro Vás trekové brusle i chrániče k dispozici ve velikosti, kterou potřebujete, a domluvit se na čase předání. Ochotný personál Vám také poradí, kam v Olomouci vyrazit na brusle a která in-line stezka v Olomouci je nejlepší.

► Půjčovna trekových bruslí v Olomouci

Kontaktní adresa: Jílová 1076/3, 779 00 Olomouc [ mapa ]

MHD spojení:

 • Autobusová zastávka "Jílová" (linky č. 16, 19)
 • Autobusová zastávka "Foersterova pošta" (linky č. 12, 19, 26), potom 3 minuty pěšky kolem pošty a Billy k zastávce "Jílová".

► Ceník zapůjčení kolečkových bruslí pro výuku:

Položka / doba zapůjčení 1 výuková hodina (kurz)
Chrániče + helma 30,- Kč
Brusle 50,- Kč
Brusle + doplňky (chrániče a helma) 80,- Kč

► Ceník zapůjčení kolečkových bruslí mimo výuku:

Položka / doba zapůjčení 1 hodina 1 den
Chrániče + helma 50,- Kč 100,- Kč
Brusle 100,- Kč 300,- Kč
Brusle + doplňky (chrániče a helma) 150,- Kč 400,- Kč
VRATNÁ ZÁLOHA 1500,- Kč / 1 pár bruslí

Povinnost předložení občanského průkazu a složení vratné zálohy (viz Řád půjčovny níže) se k zapůjčení kolečkových bruslí pro výuku nevztahuje.


Řád půjčovny trekových bruslí

 1. Zboží se půjčuje na základě předložení občanského průkazu + vratné zálohy nebo proti složení vratné zálohy ve výši pořizovací ceny zboží. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží i bez udání důvodu.
 2. Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s vypůjčovatelem. Pracovník půjčovny může u velmi žádaných druhů nebo podle potřeby půjčovny omezit výpůjční dobu vypůjčovatelem požadovanou.
 3. Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel povinen se přesvědčit o stavu půjčovaného zboží.
 4. Vypůjčovatel bere na vědomí, že: Je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží. Je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením, především nesmí zboží užívat při dešti nebo na mokrém povrchu (zvláště louže apod.). Nesmí zboží přenechat k užívání jinému.
 5. Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen doplatit půjčovné a až do vrácení zboží poplatek z prodlení ve výši 50% z doúčtované částky. Nevrátí-li zboží ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení zboží vymáháno právní cestou.
 6. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
 7. Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a za jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním zboží vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je vypůjčovatel povinen toto oznámit půjčovně bez zbytečného odkladu, přičemž eventuální poplatek z prodlení činí půl promile z dlužné částky za každý den. Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
 8. Povinností vypůjčovatele je seznámit se s řádem půjčovny a dodržovat jej. Při používání vypůjčeného zboží se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.
 9. Výpůjčním časem se rozumí od doby vypůjčení až do doby vrácení zboží.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.


Půjčovna trekových bruslí pro firmy, agentury, filmová studia

Máte zájem o půjčovnu trekových bruslích? Naše půjčovna trekových bruslí je vám k dispozici na akce, jako jsou Roller Disco či Roller Dance. Trekové brusle půjčujeme také reklamním agenturám a filmovým studiím k natáčení reklam, spotů, filmů apod. Cena za vypůjčení trekových bruslí je smluvní dle požadavků vypůjčovatele.
Pro podrobnosti nás kontaktujte.